ข่าว : ป้องกันโควิด19

รายละเอียด  : ใส่หน้าหน้ากาก เว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือผู้แจ้งข่าว : อบต.บางสะพาน ประกาศเมื่อ :