ข่าว : ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2561

รายละเอียด  : แจ้งประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารช่างระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อ 092-269-2426ผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ประกาศเมื่อ :