ข่าว : วิสัยทัศน์อบต.บางสะพาน: พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยึดเหนี่ยวเศรษฐกิจพอเพียง ทุกเสียงมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน นำไปตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

รายละเอียด  : วิสัยทัศน์ ( Vision )
     

     
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยึดเหนี่ยวเศรษฐกิจพอเพียง ทุกเสียงมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
     
ใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน นำไปตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืนผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ :