ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหนองผักบุ้ง – สนามกีฬา หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
22 ส.ค. 2560
42 ตารางแบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยตัน 1 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
388
10 ก.พ. 2560
43 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังโรงเรียนทุ่งไทร หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
259
02 ธ.ค. 2559
44 ตารางแบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกสายเขานกแสก - ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
264
28 พ.ย. 2559
45 ตารางแบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกสายวัดละหาน - ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
270
28 พ.ย. 2559
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
388
21 ธ.ค. 2558
47 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
236
21 ธ.ค. 2558
48 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
245
21 ธ.ค. 2558
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
331
04 ธ.ค. 2558
50 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งไผ่ - วัดละหาน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
09 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8