ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งจันทร์ ตำบลบางสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
280
18 ธ.ค. 2561
32 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
30 พ.ย. 2561
33 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
01 ต.ค. 2561
34 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
30 ก.ย. 2561
35 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
30 ก.ย. 2561
36 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
31 ก.ค. 2561
37 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
31 มี.ค. 2561
38 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
31 ม.ค. 2561
39 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
30 ต.ค. 2560
40 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
253
12 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8