ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำทุ่งโพธิ์ ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
13 ธ.ค. 2562
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งสถานที่จัดพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
27 พ.ย. 2562
23 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
299
22 เม.ย. 2562
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองฆ้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
28 ธ.ค. 2561
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยทุ่งไทร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,725 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
28 ธ.ค. 2561
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองทุ่งโพธิ์ ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 43,350 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
28 ธ.ค. 2561
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งจันทร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
193
28 ธ.ค. 2561
28 ประกาศราคาจ้างขุดลอกคลองทุ่งโพธิ์ ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 43,350 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
18 ธ.ค. 2561
29 ประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยทุ่งไทร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๙,๗๒๕ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลบางสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
314
18 ธ.ค. 2561
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองฆ้อง ตำบลบางสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
301
18 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8