ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
179
21 ธ.ค. 2558
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
21 ธ.ค. 2558
23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
47
21 ธ.ค. 2558
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
128
04 ธ.ค. 2558
25 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งไผ่ - วัดละหาน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 พ.ย. 2558
26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปปช.01) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
09 พ.ย. 2558
27 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนกรรณิการ์ หมู่3ถนนบ้านปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
21 ส.ค. 2557
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
568
13 ม.ค. 2557
29 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP / Network Camera ดาวน์โหลดเอกสาร
461
14 ต.ค. 2556
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
444
02 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5