ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองซาง - ห้วยเรียง หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งจันทร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
30 พ.ย. 2563
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งไผ่ - ซังข้าวแห้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
160
30 พ.ย. 2563
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดละหาน - เขานกแสก หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
153
27 พ.ย. 2563
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทรายเย็น - ช่องชัน หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งจันทร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
24 พ.ย. 2563
15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนนลูกรังสายเลียบทางรถไฟ - บ้านนายโก้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองเสม็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
159
17 พ.ย. 2563
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอท่อเหลี่ยม สายทุ่งกระโตน - ทุ่งจันทร์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
16 เม.ย. 2563
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองคล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
01 เม.ย. 2563
18 ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาลูกช้าง - เขาไม้รวก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
20 มี.ค. 2563
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายตี๋ - คลองชะม่วง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
16 มี.ค. 2563
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างศาลาทุ่งไทร หมู่ที่ 7 โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
17 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8