ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งไผ่ - ซังข้าวแห้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
449
05 ม.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ดอนทรายเย็น - ช่องชัน หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๘ ต าบล บางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
333
05 ม.ค. 2564
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อขยะ - ศรีนคร หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองคล้า ดาวน์โหลดเอกสาร
402
29 ธ.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองซาง - ห้วยเรียง หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งจันทร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
316
14 ธ.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดละหาน - เขานกแสก หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
320
09 ธ.ค. 2563
6 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งไผ่ - ซังข้าวแห้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
312
08 ธ.ค. 2563
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนทรายเย็น - ช่องชัน หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
341
08 ธ.ค. 2563
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ - ศรีนคร หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองคล้า ตำบลบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
429
03 ธ.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทรายเย็น - ช่องชัน หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งจันทร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
03 ธ.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนนลูกรังสายเลียบทางรถไฟ - บ้านนายโก้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองเสม็ด ตำบลบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
278
01 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8