ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
22 เม.ย. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองฆ้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
28 ธ.ค. 2561
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยทุ่งไทร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,725 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
28 ธ.ค. 2561
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองทุ่งโพธิ์ ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 43,350 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
28 ธ.ค. 2561
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งจันทร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 ธ.ค. 2561
6 ประกาศราคาจ้างขุดลอกคลองทุ่งโพธิ์ ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 43,350 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
18 ธ.ค. 2561
7 ประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยทุ่งไทร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๙,๗๒๕ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลบางสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
18 ธ.ค. 2561
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองฆ้อง ตำบลบางสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
18 ธ.ค. 2561
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งจันทร์ ตำบลบางสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
18 ธ.ค. 2561
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
30 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6