ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
22 เม.ย. 2562
2 ประกาศราคาจ้างขุดลอกคลองทุ่งโพธิ์ ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 43,350 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
18 ธ.ค. 2561
3 ประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยทุ่งไทร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๙,๗๒๕ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลบางสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
18 ธ.ค. 2561
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองฆ้อง ตำบลบางสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
18 ธ.ค. 2561
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งจันทร์ ตำบลบางสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
18 ธ.ค. 2561
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
30 พ.ย. 2561
7 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 ต.ค. 2561
8 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
30 ก.ย. 2561
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
30 ก.ย. 2561
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
31 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5