ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด ปี 60 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
01 พ.ย. 2559
62 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
21 ต.ค. 2559
63 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
01 ต.ค. 2559
64 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา
391
18 ก.พ. 2559
65 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558
288
30 ก.ย. 2558
66 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน
559
11 มี.ค. 2558
67 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา
879
28 ก.พ. 2557
68 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1114
30 ม.ค. 2557
69 เกร็ดความรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประเทศอาเซียน ดาวน์โหลดเอกสาร
527
08 ก.พ. 2556
70 รับโอนย้ายหัวหน้าส่วนโยธาฯ
1115
21 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9