ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
01 ก.ค. 2563
12 เชิญชวนตอบแบบสอบถามการมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กับ อบต.บางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
285
05 มิ.ย. 2563
13 ประกาศผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ย เดือนมิถุนายน 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
01 มิ.ย. 2563
14 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
29 พ.ค. 2563
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ รายใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
29 พ.ค. 2563
16 ประกาศเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
493
15 พ.ค. 2563
17 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
13 พ.ค. 2563
18 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
08 เม.ย. 2563
19 คำสั่งจังหวัดประจวบ เรื่องปิดสถานที่จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ดาวน์โหลดเอกสาร
230
05 เม.ย. 2563
20 ประกาศ ให้ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เดินทางมากับรถโดยสารประจำทางมาตรวจร่างกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
245
25 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9