ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ ต.บางสะพาน เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
01 พ.ย. 2564
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
100
22 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
87
22 ต.ค. 2564
4 ประกาศ การเลือกตั้ง นายก และสมาชิก อบต.บางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
98
06 ต.ค. 2564
5 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
14 พ.ค. 2564
6 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ มีสิทธิรับเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
01 ต.ค. 2563
7 ประกาศ รายชื่อคนพิการที่รับเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
01 ต.ค. 2563
8 ประกา่ศ ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารจากประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
301
30 ก.ย. 2563
9 ประกาศ เลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
309
11 ก.ย. 2563
10 ฉีดพ่นหมอกควัน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
02 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9