ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ฉีดพ่นหมอกควัน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 ก.ค. 2563
2 ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ก.ค. 2563
3 เชิญชวนตอบแบบสอบถามการมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กับ อบต.บางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 มิ.ย. 2563
4 ประกาศผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ย เดือนมิถุนายน 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 มิ.ย. 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
29 พ.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ รายใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
29 พ.ค. 2563
7 ประกาศเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
15 พ.ค. 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
13 พ.ค. 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
08 เม.ย. 2563
10 คำสั่งจังหวัดประจวบ เรื่องปิดสถานที่จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9