ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ มาตรการป้องกัน กรณีอาจเกิดเหตุรำคาญฯ ที่เกิดจาากรถบรรทุกดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 มิ.ย. 2565
2 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ NoGift Policy ดาวน์โหลดเอกสาร
61
10 ม.ค. 2565
3 ทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ ต.บางสะพาน เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
01 พ.ย. 2564
4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
215
22 ต.ค. 2564
5 ประกาศผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
203
22 ต.ค. 2564
6 ประกาศ การเลือกตั้ง นายก และสมาชิก อบต.บางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
198
06 ต.ค. 2564
7 ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 ก.ค. 2564
8 ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 มิ.ย. 2564
9 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
14 พ.ค. 2564
10 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9