ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558
รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ได้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558       

มีทั้งสิ้น 20 โครงการ 
      
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่มีการร้องเรียน 
      

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 312 คน