ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล  จำนวน   3  อัตรา
1.นักพัฒนาชุมชน  3-5/6ว
2.สัตวแพทย์ 2-4/5
3.นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว

ติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน 99 หมู่ที่ 6 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

เบอร์โทร. 032699358,032699281
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 906 คน