ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
เรื่อง : จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ แบบ 2 ชั้น ขนาด 55 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน
รายละเอียด : จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ แบบ 2 ชั้น ขนาด 55 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน โครงการทัศนศึกษาพัฒนาเด็ก - เยาวชน  ตำบลบางสะพานและจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2556  เป็นเงินทั้งสิ้น 184,000  บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 755 คน