ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2554
รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกัน  สำรวจ ซ่อมและภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2554  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำ  เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 938 คน