ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน
รายละเอียด : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดคลองน้ำเค็ม ตอน 3 หมู่ที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนกรรณิการ์ ตอน 2 หมู่ที่ 3
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 477 คน