ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : ประกาศผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน
รายละเอียด :

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 203 คน