ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนทรายเย็น - ช่องชัน หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๘
รายละเอียด :

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนทรายเย็น - ช่องชัน หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๘

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 341 คน