ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ - ศรีนคร หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองคล้า ตำบลบางสะพาน
รายละเอียด :

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ - ศรีนคร หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองคล้า ตำบลบางสะพาน 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 429 คน