ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : เชิญชวนตอบแบบสอบถามการมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กับ อบต.บางสะพาน
รายละเอียด :

 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปตอบแบบสอบถาม การมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กับ อบต.บางสะพาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 63- 30 มิถุนายน 63 ตามโครงการ ITA 63

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 195 คน