ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อปท. (ITA 61) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน