ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย ได้ดำเนินการประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา คือ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 268 คน