ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : การประชุม อปพร.ต.บางสะพาน ประจำปี 2561
รายละเอียด :

 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน อบต.บางสะพาน ได้จัดประชุม อปพร.ต.บางสะพาน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม อบต.บางสะพาน เพื่อเตรียมพร้อมจัดตั้งจุดบริการความปลอดภัย 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62 จำนวน 2 จุด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 252 คน