ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : โครงการพัฒนาตำบลและท้องถิ่นไปสู่ “สังคมสุจริต สังคมวิถีชีวิตพอเพียง” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัประจวบคีรีขันธ์ ในการดำเนินการโครงการพัฒนาตำบลและท้องถิ่นไปสู่ "สังคมสุจริต สังคมวิถีชีวิตพอเพียง" ในวันที่ 4 กันยายน 2561   ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวัดระดับความสำเร็จการพัฒนาตำบลและท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 262 คน