ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
เรื่อง : ตารางแบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกสายเขานกแสก - ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งไทร
รายละเอียด :

 ตารางแบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกสายเขานกแสก - ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งไทร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 273 คน