ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
เรื่อง : กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งไผ่ - วัดละหาน หมู่ที่ 8
รายละเอียด :

 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งไผ่ - วัดละหาน หมู่ที่ 8

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 235 คน