if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.BANGSAPHAN.GO.TH 
 
     
 
กิจกรรม : การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2563
รายละเอียด :
    วันที่ 26 พ.ค. 63 เวลา 12.30 น. นายกสุโย ปลอดภัย นายก อบต.บางสะพานและคณะผู้บริหาร สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่/ผู้ช่วย นายช่างโยธา พนักงาน อบต.บางสะพาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ซึ่งได้ประสานไปยังหน่วยงาน ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ในการแก้ปัญหาภัยแล้งในเขต อบต.บางสะพาน โดยทำการสูบน้ำจากคลองวังโกไปสู่สระนายวิเชียร หัสดำ เพื่อผลิตน้ำประปาแก่ชาวบ้านทุ่งจันทร์ ม.8
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563    อ่าน 70 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**